Het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergaderingen:

 • aanbesteding van opdrachten;
 • toezicht op de werken;
 • indiening van offertes;
 • actualisering van het reglement van interne orde.

Beheer van administratieve taken:

 • notariële antwoorden;
 • versturen van verslagen van vergaderingen;
 • opvolging van alle dossiers betreffende schadegevallen;
 • bewaring van de archieven.

Financieel beheer:

 • jaarlijks aangepaste begrotingsraming met statistieken;
 • jaarrekeningen volgens het minimum standaardrekeningschema;
 • splitsing van de eigenaars- en huurderslasten inbegrepen;
 • permanente controle op de betaling van de voorzieningen voor lasten;
 • doeltreffende procedure voor de invordering van onbetaalde lasten.

Vertegenwoordiging van de VME

 • voor het beheer van gemeenschappelijke zaken;
 • brandweer, brandveiligheid en gezondheidsnormen dossiers;
 • voor de rechtbanken indien nodig.