Marina

Beheerder
m.galati@syndia.eu
0492 28 26 50

Marina is een harde werker, met een sterk karakter,en een niet aflatende nauwgezetheid en integriteit.

Met haar is er geen twijfel mogelijk dat uw mede-eigendom recht op zijn doel afgaat.