Als professionele syndicus: een contract van een jaar om elkaar te leren kennen en te waarderen …

 • Een volledige analyse van de behoeften van uw mede-eigendom, een bezoek ter plaatse en een grondige studie van uw documenten en contracten;
 • Een algemene vergadering (of een soortgelijke vergadering) binnen de drie maanden na de overname, om de resultaten van onze analyse te bespreken en toe te lichten;
 • Op te lossen problemen? Samen bepalen we de prioriteiten voor actie en mogelijke interventies en/of investeringen;
 • Transformatieprojecten, te vernieuwen onderhoudscontracten, te verbeteren veiligheid? Wij doen altijd een beroep op de dienstverlener die u vertrouwt of stellen u dienstverleners voor die in andere mede-eigendommen gewaardeerd worden;
 • Onze tarieven worden steeds zo nauwkeurig mogelijk berekend.

Als ondersteuning voor vrijwillige of niet-professionele beheerders: eenmalige opdrachten en coaching

 • Boekhoudkundige bijstand op alle niveaus;
 • Aanwezigheid op vergaderingen, algemene vergaderingen, mede-eigendomsraden of overlegvergaderingen;
 • Studie van leverancierscontracten en marktonderzoek;
 • Hulp bij het bijwerken van het reglement van interne orde;
 • Mogelijkheid tot bijstand als voorlopig bewindvoerder;
 • Juridische hulplijn.